STU

Amager Skovhjælpere er en socialøkonomisk virksomhed, som tilbyder STU-uddannelse til unge med særlige behov. Formålet med virksomhedens STU-uddannelse er, at styrke den unges fremtidige tilknytning til arbejdsmarkedet.

Et STU-forløb hos Amager Skovhjælpere er på en og samme gang et dannelses- og uddannelsesforløb, en form for mesterlære, hvor skovhjælperne (STU-eleverne) lærer at ”mestre” arbejdslivet. Det lærer de først og fremmest ved at blive inviteret ind i et arbejdsfællesskab, med de pligter og det ansvar som hører til på en arbejdsplads. Skovhjælperne lærer gennem iagttagelse, imitation og vejledning at ”mestre” specifikke teknikker, færdigheder og kundskaber.

Amager Skovhjælpere er først og fremmest en rummelig arbejdsplads, hvor alle bidrager med de ressourcer de har til rådighed. Arbejdsopgaverne tilrettelægges individuelt, men det der er i fokus i hverdagen, er skovhjælpernes fælles ansvar for at virksomhedens opgaver på Naturcenter Amager og i Naturpark Amager bliver løst. Skovhjælpernes ressourcer er arbejdspladsens drivkraft, og alle opgaver er vigtige for virksomhedens daglige drift.

Arbejdet hos Amager Skovhjælpere finder hovedsagligt sted i naturen, hvilket betyder at Skovhjælperne arbejder i den friske luft hele året rundt. Arbejdet i naturen har en positiv indvirkning på skovhjælpernes livskvalitet.

”Her er der ikke fokus på hvad vi fejler, men det vi kan. Vi kan alle sammen bruges til noget. Det her er ikke bare sådan noget: ”vi lader som om vi arbejder”, det er vigtigt at vi er her, det er os der får det hele til at køre rundt”