Bliv STU-Elev

I Danmark har alle unge mulighed for at tage en ungdomsuddannelse, også hvis du har særligt behov for tid og støtte.
Hvis du ikke er i stand til at tage en almindelig ungdomsuddannelse, selv med specialpædagogisk støtte, har du mulighed for at søge kommunen om optagelse på den 3-årige STU-uddannelse.
STU-uddannelsen er en “særlig tilrettelagt uddannelse” hvor der tages hensyn til de udfordringer du har og gennem uddannelsen, bliver du forberedt på at leve et selvstændigt og aktivt voksenliv.
STU-uddannelsen er altså en “livs-uddannelse” som kan sættes sammen lige efter dit behov og det du gerne vil blive bedre til.
“Hvordan kan jeg få en STU-uddannelse?
Du kan gå i gang med en STU-uddannelse når du er færdig med grundskolen og op til du fylder 25 år.
Du kontakter din UU-vejleder enten på skolen eller gennem UU-Tårnby. Og herefter skal UU-vejlederen vurdere om du er i den gruppe af unge der kan tilbydes en STU-uddannelse

“Hvordan kommer man i gang?”
“Her er en tjekliste over hvad du skal gøre.

Tag kontakt til UU-vejlederen og lav en aftale om en tid til en snak om STU. Her har du altid mulighed for at tage dine forældre eller andre pårørende med, så I sammen med vejlederen får et overblik over hvad man kan med en STU–uddannelse.

Sammen med UU-vejlederen, finder i frem til mulige STU-steder som du efterfølgende besøger for at finde den der passer bedst til dig.
Sammen med UU-vejlederen laver i en indstilling til STU-uddannelsen. Indstillingen er din “ansøgning” om STU. Ansøgningen præsenteres for kommunen der herefter tager stilling til om du er i målgruppen for uddannelsen.

“Hvor lang tid varer en STU?”
Uddannelsen varer i alt 3 år, men du har i alt 5 år til at gøre den færdig. Det betyder at du f.eks. kan sætte STU-uddannelsen på pause, hvis du gerne vil prøve kræfter med noget andet, eller hvis du har behov for ekstra tid til dig selv.

“Hvad indeholder STU?”
STU-uddannelsen sammensættes efter dig og dine behov, interesser og det du kan i forvejen. Indholdet af uddannelsen kan være meget forskelligt alt efter hvem du er, men ofte handler den om samfundet, det at bo væk hjemmefra, økonomi og det at klare sig selv og blive god til det.

På STU har du også mulighed for at komme i praktik. Her lærer du om hvordan det er at være på en arbejdsplads og hvordan dagligdagen fungerer der.
STU-uddannelsen er også god til dig der har udfordringer ved at være sammen med andre. Vi lægger stor vægt på, at STU-uddannelsen har øjnene rettet på det sociale ved at være på en uddannelse og på STU får du mulighed for at udvikle dig sammen med andre unge der også har udfordringer. Det giver en tryghed når man taler sammen, så er man ikke alene og de andre forstår.

“Hvad sker der når STU er slut?”
Når du er i gang med din STU, samler du en masse beviser på de ting du lærer gennem de 3 år. De beviser samles til en mappe som hedder et “kompetencebevis”. Det kan du bruge f.eks. når du vil søge job eller har fået mod på at prøve dig selv af i en anden uddannelse.

“Hvad koster det og får man S.U.?”
Uddannelsen er gratis, men du kan ikke få S.U. Er du 18 år eller over, modtager du “aktiveringsydelse” under uddannelsen. Kontakt dit jobcenter for mere information om ydelser under STU-uddannelsen.
Du har mulighed for at søge UU om transporttilskud mens du er under STU-uddannelse, så du kan få hjælp til at komme til og fra skole. Tal med din UU-vejleder om hvordan du gør.

Kilde:
http://www.uutaarnby.dk/sider/stu.html
http://www.uutaarnby.dk/sider/stu.html

Hvis du fx er ung i Tårnby  kommune og gerne vil være STU-elev hos Amager Skovhjælpere så skal du  kontakt UU-Tårnby.

UU-Tårnby
Ungdommens Uddannelsesvejledning
Saltværksvej 191
2770 Kastrup