Søhjælper & Havbonde

Fra 2019 har Amager Skovhjælpere også haft en dagligdag som søhjælpere og havbønder.

Vi beskæftiger os med alt det praktiske som naturligt opstår omkring vores båd – dvs alt fra Navigation og vedligehold til indhentning af information om sejlladsforhold samt vedligeholdelse af grejet.

Som havbønder høster vi af havets goder! Fiskeri med både garn og stang, konstruktion af muslingefarme og høst af tang til at fylde maven med.