Søhjælper & Havbonde

Fra 2019 har Amager Skovhjælpere også haft en dagligdag som søhjælpere og havbønder.

Vi beskæftiger os med alt det praktiske som naturligt opstår omkring vores båd – vedligeholdelse af grejet, gennemgang og sikkerhedstjek af båd og udstyr og tilsyn i havnen.

En sejlads starter med en fælles planlægning af destination og sejlrute, vi indhenter oplysninger om vejr og strømforhold og planlægger dagens aktiviteter på båden.

Sikkerheden spiller en meget stor rolle, vi er alle underlagt detaljerede regler fra start til slut. Desuden skal alle kunne føle sig trygge når det gælder fart og søgang.

Vi vælger en bestemt aktivitet for dagens sejlads. Det kan være fiskeri med stang eller garn, eller arbejde med havbrug hvor vi dyrker tang og muslinger. Det kan være en turisttur til andre havne, eller måske finder vi et godt sted at bade. Vi kan også sejle under Øresundsbroen til sælreservatet, hvor sælerne plejer at hilse på os!

Man kan prøve at styre båden og lære om navigation og søvejsregler, men man kan også bare sejle med og nyde turen.