Vi mener

Vi mener, at alle har brug for at være en del af et arbejdsfællesskab. Det at skabe noget sammen med andre og løse daglige arbejdsopgaver, er både meningsskabende og livsgivende for os mennesker.
Vi har en grundlæggende holdning til, at vi som mennesker bør være ordentlige overfor hinanden. For os betyder det, at vi gør os umage for at møde vores kollegaer med tydelighed, kærlighed og en inviterende attitude. Desuden er følgende værdier kendetegnende for vores daglige arbejde

Respekt
Ligeværd
Rummelighed
Tydelighed
Ærlighed
Ansvarlighed