Erhvervsrettet STU

Vores uddannelse er erhvervsrettet og giver de unge nogle fagspecifikke kompetencer, der kvalificerer dem til at videreuddanne sig, eller til at arbejde inden for følgende fagområder:

Skov- og naturpleje
Køkken, mad og service
Søhjælpere
Dyrehold
Cykelværksted

Disse fagområder er nærmere beskrevet på vores hjemmeside. Som afslutning på hvert enkelt fagforløb, bliver STU-eleven tildelt et certifikat. Certifikaterne fungerer som dokumentation for de arbejdsmæssige kompetencer og færdigheder den enkelte har erhvervet sig under uddannelsen. Som man kan se på nedenstående certifikat, vurderer vi om eleven ”kender til”, ”kan” eller ”mestre” færdighederne. Disse certifikater kan STU-eleverne efter endt uddannelse bruge som grundlag for en uddannelsesansøgning, eller en jobsamtale, som dokumentation for de tilegnede færdigheder og kompetencer. Se nedenstående eksempel: (indsæt link – send PDF til upload?)