Jobcentre & UU

Amager Skovhjælpere har et tæt samarbejde med UU og Jobcentrene. Baggrunden for det tætte samarbejde med jobcentret og UU er bl.a. en erkendelse af, at den unge, efter afsluttet STU, enten vil overgå i jobcentrets regi eller skal afklares i forhold til uddannelse. Vi ønsker at lette denne overgang. Når vores elever påbegynder deres 3. og sidste år af deres STU, afholder vi møde med UU, jobcentret og eleven. Vores fælles målsætning er, at den unge ikke efter endt STU skal ”hjem på sofaen”, men at han/hun enten skal videreuddanne sig evt. tage en FGU eller EDU, får ordinær ansættelse i en virksomhed, eller hurtigst muligt for tilkendt flexjob eller pension. For at imødekomme denne målsætning sender vi fx statusbeskrivelser til jobcentret og UU, hvori vi er bevidste om, at formulere os således, at jobcentret og UU senere kan bruge observationerne direkte ind i deres job og uddannelsesafklaring. På den måde kan en del af jobcentrets afklaring om elevens arbejdsevne ske allerede undervejs i STU’en.