Mentorordning

Jobcentret kan bevilge en mentor i forbindelse med stort set alle former for beskæftigelsesfremmende aktiviteter, så længe det vurderes, at mentoren er afgørende for at fastholde eller opnå beskæftigelse. Mente og mentors forhold skal først og fremmest bygge på tillid.

Der kan være mange årsager til at en borger har brug for at være tilknyttet en mentor. En mentor er en person der følger dig i dit forløb, en der du kan sparre med enten dagligt eller ugenligt. Mentor og mente har mulighed for at udvikle et helt unikt forhold, hvor tilliden dagligt har mulighed for at blive styrket og næret. Mentoren ser borgeren  agere i forskellige sammenhænge, og kan hermed hjælpe borgeren med at afklare forskellige problemstillinger, og således ikke bare være en støtte borgeren kan læne sig op af, men også en der kan udfordre og hjælpe borgeren forblive i de forskellige forløb.

Kontakt os for at høre nærmere om vores mentorordning.