Dyrehold

De daglige opgaver er bl.a. følgende:
Tilsyn, fodring og staldrengøring på hestefolden.
Pasning og pleje af høns og får
Observation af dyrenes trivsel og helbred