Dyrehold

De daglige opgaver er bl.a. følgende:
Tilsyn, fodring, staldrengøring på hestefolden.
Pasning og pleje af hønse og får
Observation af dyrenes trivsel og helbred