Amager Skovhjælpere

Amager Skovhjælpere er en socialøkonomisk virksomhed, hvis formål er at styrke udsatte borgeres tilknytning til arbejdsmarkedet. Vi samarbejder med kommunen, jobcentrene og UU-centrene om at løse særlige udfordringer inden for beskæftigelsesområdet.

Vi har ti års erfaring med at invitere mennesker med forskellige sociale, fysiske og psykiske udfordringer ind i et rummeligt arbejdsfælleskab, som styrker borgerens fremtidige tilknytning til arbejdsmarkedet.

Vi er placeret midt i Naturpark Vestamager, hvor vi samarbejder med Naturstyrelsen og Naturcenter Amager om at løse forskellige serviceopgaver.  Arbejdsopgaverne spænder bredt, lige fra skovarbejde og naturpleje til dyrehold og kultur og køkken arbejde.

Alle har ret til et arbejdsfællesskab