Amager Skovhjælpere

Amager Skovhjælpere er en socialøkonomisk virksomhed, hvis formål er at styrke udsatte borgeres tilknytning til arbejdsmarkedet. Vi samarbejder med kommunen, jobcentrene og UU-centrene om at løse særlige udfordringer inden for beskæftigelsesområdet.

Vi har ti års erfaring med at invitere mennesker med forskellige sociale, fysiske og psykiske udfordringer ind i et rummeligt arbejdsfællesskab, som styrker borgerens fremtidige tilknytning til arbejdsmarkedet.

Vi er placeret midt i Naturpark Vestamager, hvor vi samarbejder med Naturstyrelsen og Naturcenter Amager om at løse forskellige serviceopgaver.  Arbejdsopgaverne spænder bredt, lige fra skovarbejde og naturpleje til dyrehold og kultur- og køkkenarbejde.

Alle har ret til et arbejdsfællesskab