Målgruppe

Målgruppe A
Tidligere specialskoleelever Består af unge med ingen eller mindre fysiske funktionsnedsættelser. De vil typisk have generelle indlæringsvanskeligheder og komorbiditet (autisme, ADHD, syndromer, angst o. lign). De unge i denne målgruppe har selvhjulpenhed ift. nogle ADL-funktioner, kan gå på toilettet, i bad mm med guidning. De kan bevæge sig selvstændigt i nærmiljøet og de har et funktionsniveau, som gør dem i stand til at blive selvhjulpne på afgrænsede områder. F.eks. vil de kunne lære at færdes med offentlig transport. De unge i denne målgruppe vil typisk være i beskyttet beskæftigelse eller komme det efter endt STU.

Målgruppe B
Tidligere specialskoleelever og/eller specialklasseelever Består af unge med ingen eller mindre fysiske funktionsnedsættelser. De vil typisk have generelle indlæringsvanskeligheder og komorbiditet (autisme, ADHD, syndromer, angst o. lign). De unge i denne målgruppe adskiller sig fra målgruppe 1, ved at have et højere funktionsniveau og de vil kunne komme i praktik og blive afprøvet ift. flexjob.

Målgruppe C
Tidligere specialklasseelever og/eller enkeltintegrerede elever i folkeskolen Består af unge med normale motoriske funktioner. Begavelsesniveauet kan spænde fra normal begavelse til høj begavelse. De unge kan have særinteresser. De unge vil typisk have komorbiditet (autisme, ADHD, syndromer, angst m.m.). De unge kan orientere sig udover nærmiljøet. De kan tage tog og bus.