ADL

Vores elever er på vej ind i voksenlivet. Nogle er allerede flyttet hjemmefra, mens andre endnu ikke er afklarede i forhold til hvilken boligform, der vil være den rette for dem. Nogle skal bo i egen lejlighed, andre på bosteder eller i bofællesskaber. Fælles for dem alle er dog, at de skal lære de ting der høre til den basale daglige livsførelse.
Hos os træner vores elever ADL, når de er på centret. Centret er skovhjælpernes base, vores hus. Her står eleverne for at vedligeholde pladsen på naturcentret. Der skal fx gøres rent i Skovhjælpernes hus og i butikken som AS bestyrer. Der skal vaskes gulve, rengøres toiletter, pudses vinduer, blomster skal vandes. Skovhjælperne vasker tøj for de forskellige institutioner og skoler på naturcentret. Derefter skal vasketøjet lægges pænt sammen, der skal tørres støv af, købes ind og laves mad. Nogle af vores elever har brug for at lære at benytte transportmidler. De elever der har brug for det, træner dagligt med en instruktør. En instruktør fulgtes f.eks. dagligt med Janus (17-årig ung mand) på arbejde. Efterhånden som tiden skred frem blev Janus tryg nok til at tage metroen alene. Først et stop, dernæst to osv. Nogle har haft brug for at lære at cykle. Vi hjælper eleverne med at huske at bestille tid til tandlæge, læge oma. En stor del af ADL-undervisningen handler også om at hjælpe den unge med at få styr på penge og økonomi, NemID, e-Boks og e-mail. Her differentieres undervisningen alt efter elevernes fysiske og kognitive niveau. Vi laver bæredygtige budgetter sammen med eleverne. En elev kan fx mene, at hun skal bruge 200 kr. om måneden på mad når hun flytter hjemmefra. Vi går i brugsen og undersøger hvor meget hun kan få for 200 kr. En anden elev havde brug for at holde styr på sine aftaler. Eleven kunne ikke skrive, men havde stor glæde af at lære at benytte mikrofonen på sin tlf. En anden elev havde brug for at lære at kende forskel på mønter og byttepenge.