Personale

Vores personalegruppe er bredt sammensat. Mange har en erhvervsuddannelse bag sig og derefter enten en pædagogisk uddannelse eller mange års pædagogisk erfaring. Nogle har selv været i en situation, hvor de er stået på kanten af arbejdsmarkedet. De er efter endt praktikophold hos AS, blevet ansat i ordinære stillinger. Vi har alle mange års pædagogisk erfaring med vores målgruppe. Vores instruktører har desuden uddannelser som: Socialpædagog, folkeskolelærer, cand.pæd. i filosofi, musiker, maskinmester, iværksætter, skovarbejder, skovtekniker, møllebygger, sømand, cand.mag. i dansk, scenograf, køkkenbestyrer, kok og andet.
Vi ansætter yderligere personale, når vi har brug for det og sørger altid for at vi har den rette normering i forhold til vores ungegruppe.