Savværk

En af de daglige arbejdsopgaver hos Amager Skovhjælpere er på vores savværk. Her håndterer skovhjælperne træer som de ofte selv har fældet.

Arbejde på selve savværket – skære planker, veligeholdelse af saven, assistere ved savning og stabling af træet.

Arbejde med almene arbejdsværktøjer