Savværk

En af de daglige arbejdsopgaver hos amager skovhjælpere er på savværket. Her håndtere skovhjælperne træer som de selv har fældet:

Håndtering af træ
Arbejde med almene arbejdsværktøjer
Håndværktøj metal (nedstryger, svejse, vinkelsliber, etc.)
Arbejde på selve savværket (skære planker, veligeholdelse af saven, assistere ved savning og stabling af træet).