Skovhjælper

Ligesom friluftspædagoguddannelsen henvender Skovhjælperuddannelsen  sig til dem, der ønsker at arbejde i og med naturen. Skovhjælperuddannelsen har fokus på læring af og udførelse af skovarbejde og grøn service. STU-eleven lærer at udføre forskellige arbejdsopgaver som knytter sig til skovarbejde, dyrepasning og grøn service mv. Natur- og landskabspleje er en basal del af uddannelsen, hvor STU-eleven får et grundigt kendskab til træer og planter og pleje af disse. Desuden lærer STU-eleven at passe og pleje dyr, både høns, får, heste og bier. På Skovhjælperuddannelsen arbejder vi med redskaber. STU-eleven lærer at betjene diverse værktøj og maskiner så som en motorsav, en brændeflækker, en kratrydder, en græsslåmaskine etc. Skovhjælperens kompetenceprofil er bred og han vil kunne tilbyde sin arbejdskraft i flere forskellige grønne erhverv

Skovhjælperens arbejdsområde: Skovhjælperen vil primært kunne tilbyde sin arbejdskraft inden for det grønne område. Skovarbejde, dyrepasning, grøn service, ejendoms service, bondegårdsarbejde, park og havepasning etc. Skovhjælperen kan også optages på en faguddannelse, EGU eller andet.

Skovhjælperens kompetenceprofil: Skovhjælperen har en række håndværksmæssige og arbejdspladskulturelle erfaringer, der vil kunne bygges på, så de kan indgå som assistent/ medhjælper i grønne fag og service fag.

Alle har ret til et arbejdsfællesskab