Friluftspædagog

Vi har erfaret, at mange af de unge der kommer ud til os, som er under STU-uddannelsen, er unge som er utroligt glade for at arbejde i og med naturen. Blandt disse unge er der et stigende antal, som ønsker at kombinere arbejdet med naturen og arbejdet med børn. De vil gerne ”noget” med børn og natur og det er dette ”noget” vi med Friluftspædagoguddannelsen giver et indhold. Et fagligt og pædagogisk indhold, som samlet set kvalificerer dem til at afvikle forskellige friluftsforløb sammen med børn. Når en friluftspædagog fx går ned i den anden ende af legepladsen med en lille gruppe børn for at afvikle et Krible-Krableforløb, giver han børnene et læringsrum, hvor der er tid til at undersøge og være nysgerrig over for det der kribler og krabler, får pædagogen samtidig mere tid til de resterende børn.

Friluftspædagogens arbejdsområde: Friluftspædagogen vil primært kunne tilbyde sin arbejdskraft inden for daginstitutionsområdet. I vuggestuer, børnehaver, fritidshjem, skolefritidsordninger (SFO) og puljeinstitutioner, på pædagogisk ledede legepladser og i børnehaveklasser, på private skoler og friskoler samt ved særlige daginstitutioner for børn med fysiske eller psykiske handicap. Uddannelsen er også et trinbræt til andre uddannelser, bl.a. til at søge ind på uddannelsen “pædagogisk assistent”.

Friluftspædagogens kompetenceprofil: Friluftspædagogens primære opgave vil være at afvikle friluftsforløb med 1-3 børn af gangen. Forløbene skal være planlagt i samarbejde med en pædagog, men friluftsassistenten kan selv afvikle forløbene. Friluftspædagogen vil også kunne assistere pædagogerne i andre pædagogiske opgaver. Eksempelvis vil en friluftspædagog være en ekstra ressource på legepladsen, hvor han vil kunne lege med børnene.

Se eksempler på friluftsforløb:

Krible krableforløb med børn

Forløb med bål og børn

Alle har ret til et arbejdsfællesskab