Erhvervsrettet STU

Målet med STU-uddannelserne er at klæde de unge bedst muligt på til en voksentilværelse med et aktivt arbejdsliv. Vores STU-uddannelser er erhvervsrettede og giver de unge nogle fagspecifikke kompetencer, der kvalificerer dem til enten at søge ind på en ordinær uddannelse, eller til at arbejde inden for følgende fagområder:

  • Skov og natur – Skovhjælperuddannelsen
  • Køkken, mad og service – Køkken- og cafeuddannelsen
  • Daginstitutionsområdet – Friluftspædagoguddannelsen
  • Kulturelle institutioner og arrangementer – Kultur- og  eventuddannelsen

Uddannelserne er delt op i forskellige læringsforløb. Som afslutning på hvert enkelt læringsforløb, bliver STU-eleven tildelt nogle certifikater. Certifikaterne fungerer som dokumentation for de arbejdsmæssige kompetencer og færdigheder den enkelte har erhvervet sig under uddannelsen. Disse certifikater kan STU-eleverne efter endt uddannelse bruge som grundlag for en uddannelsesansøgning, eller en jobsamtale, som dokumentation for de tilegnede færdigheder og kompetencer.

Alle har ret til et arbejdsfællesskab