Bliv ansat i beskyttet beskæftigelse

Beskyttet beskæftigelse retter sig mod personer under 65 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer som fx hjemløse, sindslidende og misbrugere.

Beskyttet beskæftigelse kan foregå på beskyttede værksteder, men også etableres i tilknytning til boformer for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og det kan være i tilknytning til forsorgshjem, væresteder, varmestuer, sociale cafeer m.v.

Kendetegnet for det ordinære personale, er at de brænder for deres faglige arbejde, og for det at arbejde side om side med personer med handicap.

Hvis du kunne tænke dig at blive ansat i beskyttet beskæftigelse hos Amager Skovhjælpere skal du kontakte din sagsbehandler i Socialenheden i din kommune.
Vær opmærksom på, at sagsbehandlingsfristen på visitering til et job i beskyttet beskæftigelse er op til 8 uger.

 

 

Alle har ret til et arbejdsfællesskab