Vi Tilbyder

Amager Skovhjælpere er en socialøkonomisk virksomhed, hvis formål er at styrke udsatte borgeres tilknytning til arbejdsmarkedet. Vi samarbejder med kommunen, jobcentrene og UU-centrene om at løse særlige udfordringer inden for beskæftigelsesområdet.

 

Alle har ret til et arbejdsfællesskab