Dyrehold

Dyrene bruges særligt i naturformidling ved større arrangementer på naturcenteret og skind og uld forarbejdes og sælges i Skovhjælpernes/naturcenterets butik.

De daglige opgaver er bl.a. følgende:

  • Tilsyn, fodring, staldrengøring.
  • Pasning og pleje af hønseholdet
  • Observation af dyrenes trivsel og helbred

Alle har ret til et arbejdsfællesskab